Návrh ve čtvrtek ve Sněmovně představili Dana BalcarováRadek Holomčík, kteří poukázali na to, že biopaliva tzv. první generace jsou dnes již překonaná a lpění na nich je v důsledku škodlivé.

„Absurdní nám přijde to, že celý systém podpory obnovitelných zdrojů v dopravě je u nás postaven jednak na pálení potravin a druhak na palmovém oleji, který je získáván za cenu totální devastace plic naší planety – deštných pralesů,” připomněl Holomčík.

Ilustrační foto

Řepka (ilustrační foto)

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Zákon nyní stanoví povinnost zajistit, aby v prodaném benzínu bylo ročně 4,1 procenta biopaliv a v naftě šest procent.

Piráti se chtějí zasadit o to, aby větší podporu měla výroba pokročilých biopaliv z odpadů a druhotných surovin.

„Chceme otevřít cestu k dalším typům čisté dopravy - pokročilým biopalivům, elektromobilitě, vodíku i zemnímu plynu,” doplnila Balcarová s tím, že závazek zvýšit do roku 2030 podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na 30 procent chtějí Piráti naplnit.