Nejbližšími svátky jsou tradičně Velikonoce. Velký pátek (19. dubna) i Velikonoční pondělí (22. dubna) již svými názvy napovídají, že vedle oslav zmrtvýchvstání Krista čekají většinu lidí i čtyři dny volna.

Méně příznivá je v tomto ohledu situace u dvojice květnových svátků, které následují v týdenním intervalu. Svátek práce, připadající na 1. květen, i Den vítězství, který si připomínáme 8. května, připadají letos na středu.

Červencová dvojice připomínající příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (5. července) a Den upálení mistra Jana Husa (6. července) nabídne druhý prodloužený víkend, neboť první ze svátečních dnů připadne na pátek.

Zářijové oslavy Dne české státnosti proběhnou letos v sobotu 28. Třetí a poslední prodloužený víkend pak připadne na pondělní Den vzniku samostatného Československa, který si připomeneme 28. října.

Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii (17. listopadu) letos proběhnou v neděli.

Posledními třemi svátečními dny jsou Štědrý den a dva svátky vánoční. Ty letos vyjdou na úterý až čtvrtek.

Pokud máte pocit, že ve výčtu jeden sváteční den chybí, vězte, že 1. leden coby Den obnovy samostatného českého státu jsme již oslavili a připadl na úterý.

Lidé, kteří by chtěli dny volna využít k nákupům, by měli mít na paměti, že o Velikonočním pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a o Vánocích budou mít větší obchody zavřeno.