„Podle poslední kontroly je na účtu už okolo 100 000 korun. Peníze přišly asi od 80 dárců,” řekla Němcová. Dodala, že jde o částky od 200 do 5000 korun. „Jsme velmi potěšeni takovou reakcí,” uvedla.

Takto získané prostředky spolek rozdělí výhradně mezi sirotky, kteří po zemřelých hornících zůstali. „Jako spolek můžeme podporovat právě jen hornické sirotky,” uvedla a dodala, že půjde minimálně o deset dětí. „Přesný počet ale v tuto chvíli nemáme,” řekla. Otevření této sbírky inicioval poslanec Josef Hájek (ANO), který v OKD v minulosti řadu let pracoval.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Při výbuchu v Dole ČSM Stonava zemřelo 13 horníků

Peníze pro sirotky po mrtvých hornících z Dolu ČSM mohou lidé posílat na účet spolku 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí.

Druhý účet v pátek zřídila Nadace OKD společně s těžařskou společností OKD. „Na základě četných dotazů a spontánních reakcí veřejnosti Nadace OKD ve spolupráci s těžařskou firmou OKD zřídily u České spořitelny speciální účet pro zasílání finančních darů, jehož výtěžek bude rozdělen postiženým rodinám z důlního neštěstí na Dole ČSM Sever. Číslo účtu je 342342342/0800,” uvedl mluvčí firmy Ivo Čelechovský.

Dodal, že těžební společnost OKD začne 27. prosince vyplácet peníze určené na podporu rodinám horníků, kteří zemřeli při čtvrtečním důlním neštěstí. Nejprve půjde o okamžitou sociální výpomoc ve výši několika desítek tisíc korun. Další peníze ve výši až 240 000 na osobu žijící ve společné domácnosti se budou vyplácet později. Podle kolektivní smlouvy vyplatí v případě svého zaměstnance OKD vdově a každému nezaopatřenému dítěti, popřípadě rodičům, pokud s nimi horník žil ve společné domácnosti, částku 240 000 korun.

Metan explodoval v severní části Dolu ČSM ve čtvrtek odpoledne. Výbuch a následný požár nepřežilo 13 horníků. Dalších deset utrpělo zranění. Těla obětí zůstávají až na jedno v podzemí. U některých záchranáři znají jejich přesnou polohu. Došli k nim, ale zatím je nejsou s to dopravit na povrch.