Na Ústavní soud se obrátila dvojice „mladých dospělých, kteří se po svém otci domáhali dlužného výživného” ve výši 142 000 korun.

Exekutor rozhodl o odebrání mužova řidičského průkazu, což však následně soud zrušil, neboť oba potomci nabyli zletilosti. Verdikt potvrdila i odvolací instance a Nejvyšší soud, který odmítl dovolání potomků.

Pohledávka trvá

Ústavní soud konstatoval, že tento způsob exekuce nemá zajišťovací, ale donucovací charakter a „nabytím zletilosti dítěte se nemění podstata pohledávky”.

„Obdobně jako Ústavní soud již v minulosti vyslovil, že je nepřípustné, aby dítě do dospělosti vstupovalo s dluhy, které mohou mít rdousivý účinek, je též zájem na to, aby byly řádně vymoženy pohledávky, které dítěti vznikly za dobu trvání nezletilosti vůči jiným osobám, tím spíše jde-li o pohledávky vůči jeho rodiči, tedy osobě, která by měla jeho vstup do dospělosti usnadňovat, a nikoliv komplikovat,” uvádí se v usnesení pod vedením soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové.

Zastavení exekuce proto ÚS v tomto případě označil za porušení soudní ochrany, která plyne z listiny základních práv a svobod.