Majetkový úřad státu (ÚZSVM) zrušil dražbu barokního Veleslavínského zámku. Vystupoval jste s novou pražskou koalicí proti ní, je to tedy vítězství?

Beru to jako vítězství z toho pohledu, že se stát konečně začal zajímat o zájmy občanů. Nejde jen o případnou maximalizaci výnosu z prodeje majetku. Je třeba se zamýšlet, jestli by ten majetek mohl sloužit lidem. Tak jsem ten tlak vnímal.

Ministerstvo kultury odňalo souhlas s trochu jinou argumentací, jedná se o poměrně významnou památku. Beru to ale tak, že si úřady uvědomily zájem Prahy na celém objektu. Může to být významná společenská lokalita.

Jan Chabr

Jan Chabr

FOTO: TOP 09

Objevuje se názor, že by Praha nebo Praha 6 měla zámecký areál získat. Víte, co by s ním měla dělat?

Nechci střílet od boku. Abych to mohl kvalifikovaně říci, měla by být vypracována projektová studie. Praha 6 v minulosti přišla s nápadem, aby na Veleslavíně byla léčebna dlouhodobě nemocných a další zařízení, které by zčásti bylo schopno pokrývat sociální potřeby občanů z celé spádové oblasti Prahy.

Zároveň by mohlo jít o menší komunitní centrum, ale i mateřskou či základní školu. Vzhledem k narůstající výstavbě v okolí je jistě potřeba.

ÚZSVM nyní vypsal výběrové řízení na pronájem areálu za 750 tisíc korun měsíčně. Uvažuje Praha, že by se o nájem ucházela?

Jsem zvědav, jestli se vůbec někdo přihlásí. Jsem lehce obezřetný, je na místě mít připraveny podklady. Když nebudeme mít jasně připraveno účelné využití areálu, byla by přihláška trochu nekoncepčním krokem. Měli bychom vědět, co tam chceme dělat.

Areál je v dosti neutěšeném stavu, rozpadají se zdi, některé budovy mimo tu hlavní jsou, řekl bych, staticky nevyhovující. Doufám, že pokud se uzavře nějaká nájemní smlouva, nebude dlouhodobá, zavazující, ale spíše překlenovací, než se najde využití.

O zámku se diskutovalo už před volbami. Těsně po volbách se řeší majetkové převody. Jak si takový postup vysvětlujete?

Ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu to vysvětluje tak, že se chovají co nejhospodárněji. Ke konci listopadu odchází současný nájemce. Veškeré povinnosti spojené s údržbou, případná rizika, by přešla na stát. Myslím si, že ÚZSVM ten majetek řeší bez ohledu na využití, bez spolupráce se samosprávou a s ohledem na maximalizaci zisku.