Stěžovatel, který v kauze H-System figuroval v trestním řízení jako poškozený, se po ministerstvu spravedlnosti domáhal finančního odškodnění za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení, trvající 13 let a 8 měsíců.

Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu, který odmítl dovolání a ztotožnil se s verdiktem Městského soudu v Praze, podle něhož bude „v tomto případě jako přiměřené zadostiučinění stačit konstatování porušení stěžovatelova práva”. Prvoinstanční soud přitom muži částečné odškodnění přiznal.

Nejednotné rozhodování

Ústavní soud připomněl, že se kauzou H-System zabýval opakovaně. „Širší okolnosti všech souvisejících řízení svědčí dle názoru Ústavního soudu přinejmenším o nežádoucí situaci nejednotnosti judikatury, jež je zásadně porušením principu právní jistoty,” uvádí usnesení, které naznačuje i pochybení Nejvyššího soudu, jehož rolí je právě sjednocování judikatury.

„V posuzované věci, mediálně velmi známé a týkající se značného množství osob, však Nejvyšší soud v podstatě jen přihlížel, zatímco nižší soudy bez vysvětlení svého odlišného postupu u jednotlivých poškozených vydávaly v některých případech zcela opačná rozhodnutí,” uvedl senát pod vedením soudce zpravodaje Jana Musila.

A právě nesoulad verdiktů s dřívějšími judikáty ÚS ve stejné trestní věci byl důvodem, proč soud stížnosti částečně vyhověl. Případ tak bude muset znovu projednat Nejvyšší soud.