„Řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu je možné podle platných právních předpisů pouze v objektivní lhůtě tří let, v daném případě tedy nemůže být zahájeno,” oznámila univerzita s odkazem na posudek.

Ten vypracoval František Korbel, který se zabýval i možností odebírání titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Malá v červenci po svém jmenování čelila stále vzrůstající kritice kvůli opisování svých dvou diplomových prací z brněnské Mendelovy univerzity a bratislavské Panevropské vysoké školy.  Po 13 dnech ve funkci nakonec oznámila, že končí.

Malá se hájí tím, že z obou dotčených prací měla za A, což je podle ní „zásadní věc“. Ministryně se při své obhajobě před novináři rovněž odvolávala na „analýzy“ tehdejšího vedoucího její práce o chovu králíků Zdeňka Havlíčka. Ten podle ní práci údajně sám analyzoval a nezjistil pochybení.