„Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání,” uvedli meteorologové. Doporučení platí hlavně pro jedince s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.

Limit pro ozón je stanoven na 120 µg/m3 jako maximální klouzavý průměr za osm hodin. Smogová situace se vyhlašuje v případě, pokud je překročena hodnota 180 μg/m3 v hodinovém průměru alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2. Varování se vyhlašuje, pokud koncentrace ozónu překročí 240 μg/m3 v průměru za jednu hodinu.

Ozón je poměrně málo stabilní, reaktivní látka, jejíž molekula je složena ze tří atomů kyslíku (O3). Běžně se vyskytuje v přízemní vrstvě troposféry, která sahá do výšky 10 až 15 kilometrů, a ve stratosféře.

Zatímco ve stratosféře je ozón považován za prospěšný, protože život na Zemi chrání před nebezpečnou ultrafialovou složkou slunečního záření, v přízemní vrstvě se považuje za znečišťující látku škodlivou pro lidské zdraví i pro ekosystémy. Přízemní ozón patří k hlavním složkám letního smogu a patří také mezi významné skleníkové plyny.