„Pacientovi byly odstraněny více jak dvě třetiny stehenní kosti pro rozsáhlý vzácný nádor. Vyvstal problém, jak kost nahradit. Možností byla náhrada štěpem, který v případě dlouhé kosti podléhá nekróze, nebo dříkovou endoprotézou, která by se těžko ve zbytku stehenní kosti zachytila, protože by neměla dostatek kotvení, “ přiblížil průběh operace Tomáš Tomáš, přednosta I. ortopedické kliniky.

Po zvážení všech pro a proti lékaři zvolili způsob, který by měl pacientovi zajistit plnohodnotný pohyb končetiny bez dalších možných komplikací.

Na snímku je zřetelně vidět náhrada s dříkem (1), který drží umělou kost (2) včetně kolenního kloubu (3) v původním zbytku stehenní kosti.

Na snímku je zřetelně vidět náhrada s dříkem (1), který drží umělou kost (2) včetně kolenního kloubu (3) v původním zbytku stehenní kosti.

„Ukotvení dříkové endoprotézy nebylo možné právě proto, že stehenní kosti zůstal jen kousek a časem by došlo k jejímu uvolnění, neboť je v tomto místě vyvíjen na kost velký tlak. Rozhodli jsme se proto použít takzvaný Compress systém, kde se aktivní část endoprotézy přitáhne ke kosti speciálním kompresáriem,“ vysvětlil přednosta Tomáš.

Zjednodušeně to znamená, že se v kosti, ke které je přitahován implantát nastartuje buněčný růst a kost následně doroste k části endoprotézy, která je vybavena speciálním povrchem.

Jednalo se o implantát, který nebyl dosud v ČR použit. Při běžném zákroku by v tomto případě zřejmě pacient přišel o celou stehenní kost včetně kyčelního a kolenního kloubu, poté by se řešil problém totální náhrady končetiny.

Nová lopatka včetně kloubu

V polovině května byla na ortopedické klinice FNUSA rovněž unikátním způsobem implantována mladému muži celá nová lopatka včetně ramenního kloubu. Lopatku nechal tým vyrobit z titanu za pomoci 3D tisku.

O vlastní pacient přišel při odstranění nádoru, který lopatku napadl a defekt znamenal pro muže těžké omezení v životě mimo jiné i značnou deformací levé části těla.