„Tato zákonná úprava umožňuje skrýt původ prostředků i konkrétní výdaje, pokud je kampaň fakticky zcela nebo z velké části vedena třetími osobami s vědomím kandidáta. Je na zákonodárcích, zda budou chtít na tuto situaci reagovat, a to buď omezením rozsahu plnění, ve kterém se může s vědomím kandidáta třetí osoba podílet na jeho kampani, nebo nastavením obdobných pravidel transparentnosti, která platí pro kandidáty nebo registrované třetí osoby,“ konstatovali soudci.

Podle NSS se při tvorbě současného zákona zřejmě předpokládalo, že nemá smysl podrobně regulovat finanční toky třetích osob. Zákon tak žádným způsobem neomezuje výši hrazení volebních výdajů nebo bezúplatného plnění, které kandidát od jedné právnické či fyzické osoby obdrží.

Ačkoliv je podle soudu sporné, zda tento závěr není v rozporu s cílem zákona, nelze normu vykládat v rozporu s jejím jasným textem.

Volební senát musí rozhodnout o všech stížnostech do středy. Na soudce čeká rozhodnutí ještě ve čtyřech věcech. Ze sedmi desítek podnětů zatím soud žádnému nevyhověl.