„Svými rozhodnutími v posledních dnech, o kterých jsem navíc nebyl vůbec informován, destabilizoval chod agentury,“ vysvětlil ve stručné tiskové zpávě Hüner. Vedením CzechInvestu zároveň pověřil statutárního zástupce generálního ředitele a ředitele Divize vnitřních služeb Jana Urbana.

CzechInvest je vládní agenturou pro podporu podnikání a investic, která má na starosti lákání zahraničních investorů do Česka i pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu.

Agentura vznikla v listopadu 1992. Centrálu má v Praze a zastoupení ve 13 krajích. Zahraniční pobočky agentura provozuje v USA (New York, San Francisco), Číně (Šanghaj), Německu (Düsseldorf), Japonsku (Tokio), Británii a Irsku (Londýn) a Jižní Koreji (Soul).