Po komunistickém puči v roce 1948 se Zahrádka jako mladý skaut zapojil do odboje. Podílel se na tisku letáků, vydávání časopisu a také pomáhal s převáděním lidí přes hranice. Při tom navázal styk i s americkou službou CIC.

Po zatčení v roce 1949 dostal 20 let za velezradu. Následovalo vězení, během nějž pracoval mimo jiné v uranových dolech, propuštěný byl v roce 1962.

Už v 60. letech se podílel na založení pobočky sdružení politických vězňů K 231, po převratu v roce 1989 se podílel na vzniku Konfederace politických vězňů.

V roce 2007 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil za jeho zásluhy Řád Tomáše Garrigua Masaryka, druhé nejvyšší státní vyznamenání.

„Pamatuji si ho jako vtipného a veselého člověka, nebyl nikdy zahořklý. Miloval chození po Šumavě, plachtění po Orlíku, rád také cestoval. A také vyprávěl skvělé vtipy a flirtoval s mladými obdivovatelkami. Bude mi chybět. Ve středu 20. prosince 2017 ve 13 hodin bude mít pohřeb na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích,“ uvedl Blažek.