Důvodů, proč se zvyšuje věk nevěst a ženichů a následně i věk, kdy má žena první dítě, je celá řada. „Prodlužuje se doba vzdělávání,“ upozorňuje na jeden z důvodů Hana Konečná z Jihočeské univerzity. Vysokou školu mělo podle statistik v roce 1950 necelých 70 tisíc Čechů (1 % populace), v roce 2011 už přes 1,1 miliónu (12,5 % populace).

„Mladá rodina potřebuje byt, hypotéku na jeho pořízení si však můžete vzít, pokud máte stabilní zaměstnání a šanci, že v něm vydržíte,“ doplňuje finanční poradce František Macháček.

Počet obyvatel drží cizinci

Kladem je, že v Česku za devět měsíců letošního roku v meziročním srovnání vzrostl počet svateb. Do konce září se podle ČSÚ uskutečnilo 45,6 tisíce sňatků obyvatel Česka, což bylo o 1,6 tisíce více než ve stejném období loni. Nejvíce sňatků (9,8 tisíce) bylo letos uzavřeno v červenci, kdy se k tradičně voleným sobotním termínům připojil pátek 7. 7. 2017. Tento den se konalo 1822 sňatků, což byl čtvrtý nejvyšší denní počet v roce 2017.

Maximální denní počet 2043 uzavřených manželství však připadl na sobotu 9. 9. 2017. Mezi novomanželi převažovali dosud svobodní muži a svobodné ženy. Ve více než dvou třetinách svateb (31,5 tisíce) šlo o uzavření prvního manželství jak u ženicha, tak u nevěsty.

Počet obyvatel České republiky vzrostl od počátku roku do konce září o 18,7 tisíce osob na 10,597 miliónu. Na přírůstku se podílela zejména zahraniční migrace, informoval dále Český statistický úřad.

Počet osob, které se během prvních tří čtvrtletí roku 2017 do ČR přistěhovaly ze zahraničí, byl podle předběžných údajů 33,1 tisíce a počet těch, které se z ČR naopak vystěhovaly, byl 16,8 tisíce.

V obyvatelstvu nejvíce přibylo občanů Ukrajiny (4,2 tisíce) a Slovenska (3,2 tisíce). Třetí nejvyšší saldo patřilo občanům Rumunska (1,1 tisíce) a čtvrté občanům Bulharska (1,0 tisíce).

Mimo manželství se rodí každé druhé dítě

Během prvních tří čtvrtletí roku 2017 se podle předběžných údajů živě narodilo 85,7 tisíce dětí, v meziročním srovnání o 200 méně. Podle předběžných údajů zemřelo za tři čtvrtletí letošního roku 83,4 tisíce osob, o 3,8 tisíce více než o rok dříve. Téměř veškerý přírůstek připadl na měsíce leden a únor, kdy se v České republice plošně rozšířila epidemie chřipky. Počet zemřelých za leden (12,3 tisíce) byl vůbec nejvyšším měsíčním počtem od roku 1996. Celkem za tři čtvrtletí letos zemřelo 42,1 tisíce mužů a 41,3 tisíce žen. Polovina zemřelých byla ve věku 78 a více let.

Trend, kdy se rodí stále více dětí mimo formální manželství, v Česku pokračuje. Podíl dětí narozených mimo manželství vzrostl už na 48,9 %, když v témže období roku 2016 byl 48,5 %, uvedli statistici. U prvorozených dětí podíl narozených mimo manželství dosáhl 58,6 %, u druhorozených 38,9 % a u dětí vyššího pořadí 42,0 %.

„Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 let,“ píše ČSÚ. Nižší byl počet dětí narozených vdaným, rozvedeným a ovdovělým ženám. Počet dětí narozených dosud nikdy neprovdaným ženám byl proti tomu letos o 400 vyšší.