Dvouhodinová show plná hudby, her a soutěží o nejkrásnější masku přilákala na Staroměstské náměstí tisíce návštěvníků. Hodné děti za písničku či básničku obdrží od Mikuláše nadílku, naopak nenapravitelní hříšníci by se měli obávat toho, že skončí v čertově pytli.

Skutečný svatý Mikuláš žil kolem roku 300 a byl biskupem v Myře, antickém městě v dnešním jižním Turecku. Už během svého mládí se stal velmi oblíbeným, a to především díky své štědrosti. Rozdával chudým a stal se obráncem víry před pohanstvím a zachráncem nespravedlivě obviněných. Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, dětí a studentů.

Tradice oslav svatého Mikuláše je zachovaná nejen v Česku, ale i v ostatních evropských státech. Rozdíly bývají obvykle v doprovodu Mikuláše, například v Německu místo čerta chodí Knecht Ruprecht. V Rakousku, Bavorsku nebo v Maďarsku se po boku Mikuláše objevuje strašidelný Krampus, jehož masky vzbuzují respekt i u dospělých.