Původní reaktor VVR-S, vyrobený ze speciálního těžkého betonu, byl nastaven na dva megawatty a prošel značným vývojem. V osmdesátých letech obdržel nové jméno LVR-15.

„Reaktor byl od té doby také doplněn velkým množstvím experimentálního zařízení, od té doby se to tu značně rozrostlo. V současné době pracuje na maximální výkon 10 MW , ale vždy je rozhodující typ experimentu,“ řekl Novinkám Ján Milčák, ředitel provozu reaktorů z Centra výzkumu Řež.

V Řeži se podařilo spusit první řetězovou reakci uranu.

V Řeži se v roce 1957 podařilo spustit první řetězovou reakci uranu.

FOTO: Centrum výzkumu Řež

Reaktor neslouží pro výrobu energie, ale pro vědecko-výzkumnou činnost. V Řeži se na různých vědeckých experimentech podílí nejen studenti z českých vysokých škol ale také ze zahraničí. „Reaktor pracuje v atmosférickém tlaku, jeho výstupová teplota je 56 stupňů Celsia. Nepotřebujeme ani chladící věž jako má elektrárna. Máme tady pár základních výměníků, které potom odvádí teplo do Vltavy,“ uvedl Milčák. Palivo je do reaktoru dodáváno z Ruska, stejně tak jako do dalších jaderných elektráren v Česku.

Jaderný reaktor LVR-15 v současné době slouží pro věděcké experimenty.

Jaderný reaktor LVR-15 v současné době slouží pro vědecké experimenty.

FOTO: Novinky

„Reaktor má svou bezpečností zprávu, která dokonce ukazuje, že případné úniky nebo ohrožení by se omezilo pouze na lokální pracoviště nebo na nejbližší okolí,” řekl Milčák.

Budoucí provoz reaktoru bude záviset na rozhodnutí Centra výzkumu Řež. Experimenty by se mohly v reaktoru podle Milčáka uskutečňovat minimálně dalších deset let.