Z dalších stran model odhaduje pro hnutí STAN podporu čtyř procent a pro zelené 2,5 procenta.

Průzkum probíhal od 15. května do 28. září a zapojilo se do něj 5582 respondentů, přičemž 3648 nevyloučilo účast u voleb.

„Data jsou normována tak, aby celkový volební model odpovídal odhadovanému výsledku v září 2017. Nejde o predikci voleb,“ zdůraznila agentura výsledná data modelu, který zveřejnila téměř v polovině října. V dlouhodobém průzkumu se zaměřila na sledování voličských trendů a nálad.

Agentura tak sledovala i přelivy voličů mezi stranami. Mimo jiné tak tvrdí, že více než pětina (22 procent) lidí, kteří dříve volili ČSSD, přešla k ANO. Naopak KSČM a piráty by volilo přes 80 procent těch, kteří jim dali hlas v minulých volbách. Podpora TOP 09 poklesla na úkor ODS, ANO, STAN a pirátů, k nimž přešla část voličů.

Komunisté oslovují důchodce, ODS živnostníky

Z dat, které agentura ve středu zveřejnila, je možné vyčíst vliv věku, vzdělání, pohlaví, práce či bydliště na voličské preference.

Je tak patrné, že pozice hnutí ANO je silnější u žen a relativně slabší u obyvatel měst s více než 100 000 obyvateli. Komunisté mají největší podporu mezi důchodci a lidmi se základním vzděláním, zatímco živnostníci ve větší míře preferují ODS. ČSSD je nejsilnější stranou u nezaměstnaných a lidí s nízkými příjmy, zatímco zaměstnanci s vyššími příjmy preferují ANO a ODS, respektive TOP 09.

Z dat dále plyne, že piráti a SPD oslovují věkovou skupinu nejmladších voličů do 24 let. ANO naopak dominuje mezi lidmi nad 55 let a jeho podpora je větší u voličů bez maturity.