Pane předsedo, vaše hnutí SPD má volební potenciál kolem deseti procent, není tedy vyloučené, že se dostane do parlamentu. Máte ambici podílet se na sestavování vlády?

Chceme udělat maximální dobrý výsledek k tomu, abychom mohli mít tolik poslanců, že budeme moci prosadit náš volební program. A prosazovat jej můžeme jen tak, že budeme součástí vlády.

K tomu byste potřebovali spojence. Vidíte jej?

Máme naprosto odlišný program od všech ostatních parlamentních stran. Prosazujeme změny směrem ke skutečné demokracii, přímou odpovědnost politiků, soudců i státních zástupců. Chceme zákon o referendu, odvolatelnost politiků, ze­státnění exekutorů, zákaz islámu jako nenávistné ideologie a tak dále.

Ihned po volbách se podíváme, koho vlastně občané do Sněmovny poslali, a hlavně s kolika mandáty. Vezmeme náš volební program a půjdeme se zeptat těch, kteří s námi budou chtít jednat, kdo bude ochoten splnit základní body našeho programu.

Velmi neradi bychom jednali s lidmi, kteří v minulosti zásadně obelhali veřejnost nebo jsou absolutně nedůvěryhodní. Například s panem Kalouskem nebo panem Sobotkou, ale tam to ani nehrozí, protože mají probruselský a promigrační program. Na rovinu také říkám, že máme problém s tím, být ve vládě, kde bude trestně obviněný premiér. Od počátku by to byla velmi nestabilní situace. Taková vláda může kdykoliv padnout, a tak by si voliči měli uvědomit, komu dají svůj hlas.

S jakými stranami si umíte jednání představit?

V politice jsem poznal, že všechno rozhoduje váš volební výsledek. Když bude dobrý, tedy přes deset procent, tak náš koaliční potenciál bude obrovský. Strany budou přinuceny prosazovat náš program. Může snadno nastat situace, že ostatní politici budou muset kývnout na zákon o referendu nebo na to, aby peníze šly jen řádným občanům, ne parazitům. Protože zkrátka nebude zbytí – bez nás to nepůjde. To bychom si přáli.

A pokud takový výsledek mít nebudete? Jste připraven na další čtyři roky v opozici?

Já v opozici být nechci. Nebudu to říkat tak jako piráti, kdy jejich předseda Ivan Bartoš řekl, že chtějí být v opozici. Jinak než ve vládě program neprosadíte. Být v opozici není nic příjemného, zažil jsem to teď čtyři roky.

S piráty byste se určitě shodli na zákoně o referendu a přísnější kontrole soudců.

Jsem rád, že piráti od nás převzali program přímé demokracie. O jejich jediném známějším bodu, a to je elektronizace státní správy, jsem psal už před šesti lety, kdy jsem navrhoval elektronické volby. Ale předseda pirátů Bartoš potvrdil, že chtějí přijímat migranty, že jsou probruselskou stranou. Nedělají rozdíl mezi islámem a křesťanstvím. Tam shoda není, to říkám na rovinu.

Jak chcete zakázat islám jako náboženství?

Jsme jediná strana v parlamentu, která prosazuje zákaz této nenávistné ideologie. Už dnes máme v trestním zákoníku zákaz propagace nacismu a komunistických zločinů. Nic nebrání tam přidat jedno slovíčko. V situaci, ve které je nyní Evropa, nelze brát islám jako náboženství. Je to ideologie, je to náboženský fašismus, který hlásá nadřazenost muže nad ženou, věřících nad nevěřícími. Neuznává homosexuály. Odmítáme tolerovat v demokratické ČR šíření jakékoliv ideologie, která hlásá nenávist vůči ostatním.

Znamená to, že by u nás nikdo nemohl konvertovat k islámu?

Bylo by to stejné, jako když na veřejnosti nemůžete nosit hákový kříž. Atributy těchto ideologií jsou si velice podobné. Vidíme islám jako ideologii, a právě tak ho můžeme zakázat.

Nedávno jste EU přirovnal ke čtvrté říši, mnoho politiků vás za to vypeskovalo. Nemáte pocit, že jste přestřelil?

Ne. Upozornil bych na nejnovější výrok Evropského soudního dvora ohledně kvót, který nám přikázal kvóty na migranty, přestože je nechceme. Je to o nás bez nás – proto ten příměr.

Koncentrační tábory snad v EU nejsou.

Symbolů diktátu zvenčí je víc, nezužoval bych to jen na koncentrační tábory. Ztratili jsme suverenitu, nemůžeme rozhodovat ani o tom, s kým v naší zemi můžeme žít. My se snažíme lidi probudit, bijeme na poplach. Hrozí nám pokuty, vydírají nás. To, co se teď děje v Katalánsku, není ojedinělá věc. Jsou to dvě strany téže mince.

Jak za rozhodnutí španělské vlády může EU? Navíc Katalánci nechtějí EU opustit, naopak jsou proevropští.

Potírá se tu svoboda a demokracie občana, aby se mohl v referendu rozhodnout, jak chce žít. Právo na sebeurčení je podle nás jedno z demokratických práv. K tomu, co se děje ve Španělsku, dnes evropští politici mlčí. Katalánskem to neskončí, to je pokračování rozpadu EU. Mocenské choutky, které mají euroglobalisté, měl i Hitler. Nikdy to neskončilo dobře. Evropa byla vždy silná soutěží malých zemí. Ne že je slijeme do jednoho bezbarvého elektorátu multikulturní Evropy.

Podle vás je v ČR několik desítek tisíc migrantů. Kde berete tato čísla?

Podle některých policejních údajů jen za první čtvrtletí policie pochytala na území ČR 1300 nezákonných migrantů. To je jen špička ledovce. Vymklo se to kontrole. Sama policie uznává, že vůbec neví, kdo se pohybuje na našem území. Navrhujeme, aby ilegální překročení hranice byl trestný čin, ne přestupek, a aby za něj bylo okamžité vyhoštění. My bychom, na rozdíl od jiných politiků, rádi problémy řešili v předstihu, aby ani nenastaly.

V programu máte silná daňová zvýhodnění pro rodiny, kterým v případě dvou dětí chcete odpustit daň z příjmu. Podle ekonomů by takové opatření silně zatížilo státní rozpočet. Kde na to chcete vzít?

Potřebujeme nastartovat porodnost občanů, ale ne neadresnými dávkami. Chceme tedy dát padesátiprocentní slevu na dani z příjmu rodině s jedním dítětem a rodinám se dvěma dětmi daň úplně odpustit. Podmínkou je pracovní minulost a čistý trestní rejstřík. Další podmínkou je, že děti nebudou mít neomluvené hodiny ve škole.

Naše návrhy vyplývají z toho, že nebudeme mít peníze na ­dů­stojné důchody. Přibývá seniorů a máme problémy s porodností. Jeden člověk odvede za život na odvodech dva až dva a půl ­mi­liónu korun, říkají různé studie. Potřebujeme nastartovat demografickou křivku, aby se mladé rodiny nebály mít až tři děti. Ty nám to, pokud budou pracovat, násobně vrátí na odvodech. Jinak už to můžeme řešit buď zvyšováním věku odchodu do důchodu, což odmítáme, naopak jej chceme zastropovat na 65 let, nebo zvyšováním daní, což také odmítáme. Proto podpoříme pracující rodiny s dětmi. Naším cílem je, aby minimální výše důchodu byla svázána s výší minimální mzdy. Kdo si pak bude spořit individuálně víc, bude mít víc.

Máte nějaké jiné zdroje financování?

Chtěli bychom, aby se miliardové zisky státních firem plně vracely do státního rozpočtu. Chceme také zrušit financování ze státního rozpočtu všech neziskových organizací s politickým programem. Ty jsou k ničemu, nic nepřinášejí. Dokonce navrhujeme, aby veřejně financované neziskovky spadaly pod NKÚ a aby tam spadala i Česká televize. Dalším zdrojem financování by mohla být elektronizace státní správy, a mohl bych pokračovat dál. Úspor, abychom měli na efektivní stát, se dá najít nekonečně.

Chcete také zestátňovat nadnárodní korporace?

Nechceme nikoho zestátňovat. Naopak jsme jedni z mála, kteří hlasovali proti EET, to chceme nahradit daňovým paušálem po německém vzoru. Nechceme se inspirovat ekonomicky krachujícím Chorvatskem. Znárodňování odmítáme, to byste musel za komunisty, my jsme pro svobodu. Chceme ale prosadit zákon o vývozu kapitálu a po vzoru Berlína deprivatizovat vodu, aby obce a města dostaly prostředky na vykoupení vody, aby se mohlo zlevnit vodné a stočné.