Na západě Mongolska přežívá těchto zvířat necelých pět tisíc. Jsou charakteristické širokými, daleko od sebe posazenými nozdrami, které jsou prodloužené a namířené dolů. Poddruh je přitom mnohem vzácnější než sajga tatarská, která žije v Kazachstánu a v ruské Kalmýkii.

Obojky v ceně 12 tisíc eur dostaly sajgy, které pracovníci mongolské ochrany přírody odchytili ve třech oblastech, kde se tato zvířata vyskytují.

„Díky satelitnímu sledování bude možné detailně monitorovat pohyb sajg a data, která získáme, pomohou nejenom lépe poznat život těchto pozoruhodných zvířat, ale také přispějí k tomu, aby bylo možné účinněji čelit jejich postižení nákazami, které se na ně přenášejí z dobytka,“ uvedl k akci financované  ze sbírkového konta ”Pomáháme jim přežít” ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Odchytu a značení sajg se spolu s kolegy osobně zúčastnil.

Bobek připomněl, že sajgy jsou velmi plaché a rychlé, dokážou běžet  rychlostí až 80 kilometrů za hodinu.

Na odchyt sajg mongolských se stavěly osmdesát metrů dlouhé sítě.

Na odchyt sajg mongolských se stavěly osmdesát metrů dlouhé sítě.

FOTO: Miroslav Bobek, Zoo Praha

„I když jsem tomu zpočátku nevěřil, díky zkušenosti mongolských ochránců přírody se všech deset sajg podařilo v plánovaném termínu odchytit do sítí nastražených v mírných proláklinách,” řekl.

Sajgy mongolské vypadají jako zvířata z jiných časů. I díky samici s telemetrickým obojkem, které financovala Zoo Praha, se o životě kriticky ohroženého druhu dozví vědci více.

Sajgy mongolské vypadají jako zvířata z jiných časů. I díky samici s telemetrickým obojkem, které financovala Zoo Praha, se o životě kriticky ohroženého druhu dozví vědci více.

FOTO: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Strážci Přísně chráněné oblasti Velká Gobi dostali od pražských kolegů rovněž motocykl. Ten by jim měl pomoci při monitorování a ochraně mimořádně vzácných divokých velbloudů a medvědů gobijských.

Telemetrické obojky, které pomohou sledovat migrační trasy sajg mongolských

Telemetrické obojky, které pomohou sledovat migrační trasy sajg mongolských

FOTO: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Mongolská strana naopak u příležitosti oslav 25. výročí prvního návratu koní Převalského do Mongolska ocenila pětici Čechů. Ředitel Bobek převzal nejvyšší mongolské ocenění za zásluhy v ochraně přírody a oceněni byli rovněž Jaroslav Šimek a Roman Vodička ze Zoo Praha a David Klement a Milan Laniak ze Vzdušných sil Armády České republiky.