Soud také rozhodl, že u žaloby neexistuje naléhavý právní zájem, tudíž italské společnosti nehrozila újma, pokud by se spor nevyřešil.

Italská společnost Grandi Stazioni měla dle smlouvy z roku 2003 mít pronajaté hlavní nádraží na přibližně 30 let, pokud by se jí do minulého roku podařilo zrekonstruovat celé nádraží. Tento závazek však nedodržela a SŽDC jí tedy vypověděla nájemní smlouvu. Grandi Stazioni toto vypovězení napadla u soudu. [celá zpráva]

V současnosti Grandi Stazioni vede další tři soudní řízení. Kromě Fantovy budovy napadla i převod odbavovací haly hlavního nádraží na správu železnic. Dále podala žalobu na náhrady ve výší 770 miliónu za investované peníze při rekonstrukci. Z toho už SŽDC společnosti vyplatila v loňském roce 565 miliónů. V poslední řadě se Grandi Stazioni domáhá přibližně 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu.