„Veřejní činitelé mají určité výhody z titulu, že jsou veřejnými činiteli, včetně materiálních požitků. Když někdo musí používat služební vůz a ochrannou službu nebo mobilní telefon se zabezpečením, tak těžko mu to započítávat do kampaně,“ řekl Právu zástupce úřadu Jan Outlý.

„Oni nemají jinou možnost než ochranku a služební vůz využívat. Proto to do nákladů na kampaň nelze počítat. Nefér to je vůči ostatním kandidátům, ale jsou to náležitosti, které patří k veřejné funkci,“ zdůvodnil.

Pokud by si však politici za náklady státu v době kampaně zřídili při svých cestách nějaké pódium a sezvali k němu veřejnost – jako to dělá za peníze krajů při svých cestách prezident Miloš Zeman – měli by tak činit za své peníze, které promítnou na transparentním účtu a započítají do nákladů na kampaň.

Náklady na veřejná vystoupení

„Nejde o výjezdy jako takové, jde o náklady na pronájem sálů, stavbu pódia, vytištění letáků. To jsou věci, které by se měly počítat,“ vyjmenoval Outlý.

Web dohledového úřadu k tomu uvádí: „Za odlišující kritérium lze dle Ústavního soudu považovat použití prostředků, které jiný občan použít nemůže a které by dodávaly vystupování činitele punc oficiality. Použití takových prostředků ve volební kampani je nepřípustné. Výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy veřejnému činiteli právní předpis použití takových prostředků ukládá.“

Jak uvedl Ústavní soud ve svém nálezu, bylo by absurdní upřít veřejným činitelům a úředním osobám možnost angažovat se ve volební kampani.Úřad pro dohled nad hospodařením politických stra

Náklady za taková veřejná vystoupení by podle úřadu neměly být hrazeny z veřejných rozpočtů. V případě, že náklady kandidát nehradí ze svého volebního účtu, musí je alespoň evidovat jako bezúplatné plnění.

Při veřejném vystupování v době volební kampaně by podle dohledového úřadu měli kandidující veřejní činitelé dbát na to, aby v kampani nevystupovali z titulu své funkce.

„To neznamená, že by nesměli při tomto vystupování svou funkci uvádět. Jak uvedl Ústavní soud ve svém nálezu, bylo by absurdní upřít veřejným činitelům a úředním osobám možnost angažovat se ve volební kampani,“ píše na svých stránkách úřad.