Komise mimo jiné konstatovala, že „úniky informací z trestního řízení, jejich účelová interpretace a následná cílená tvorba veřejného mínění, jsou fatálním ohrožením ústavnosti” (celá zpráva zde).

Zmínila i některé kauzy, kde mohlo k únikům dojít. S odkazem na zprávu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) pak komise uvedla, že počty neuzavřených spisů s „problematikou úniku informací” v poslední době rostou.

Nezákonné toky nelze spolehlivě vyšetřit

Komise došla k závěru, že za současného stavu „nelze spolehlivě vyšetřit nezákonné informační toky mezi stranami trestního řízení a sdělovacími prostředky”. Postrádá rovněž právní úpravu, která by řešila styky médií a orgánů činných v trestním řízení a umožňovala jejich zpětnou kontrolu.

Komise rovněž upozornila, že s odkazem na veřejný zájem se změnilo vnímání „neveřejnosti přípravného řízení”. Chybí prý taktéž „právní úprava ochrany osobnostních práv a osobních údajů při nakládání s informacemi z trestního řízení ve vztahu ke sdělovacím prostředkům”.

Jedenáct doporučení

Součástí zprávy je i několik doporučení, s nimiž novináře již v pátek Plíšek seznámil. Jde například o zřízení zvláštního orgánu, který by měl na starost vyšetřování státních zástupců. Komise doporučuje rovněž povinnost pro orgány činné v trestním řízení evidovat kontakty s médii. [celá zpráva]

Sněmovna dostane zprávu komise k dispozici na svém úterním zasedání. Komise byla ustavena kvůli nahrávkám, na nichž hovořil šéf hnutí ANO Andrej Babiš s dnes už bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem. Na záznamech byla zmiňována i fakta z policejních spisů.