Ze zahraničí do České republiky přišlo 22 590 osob, opačným směrem zamířilo 11 088 lidí. Přistěhovalí nejčastěji pocházeli z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Střední stav obyvatelstva činil 10 580 543 osob.

Od ledna do června se narodilo 55 528 dětí, zemřelo pak 57 787 lidí.

„Počet zemřelých byl nejvyšší za toto období od roku 1996, přičemž rekordní byl počet zemřelých za měsíc leden (12 300). Výrazně vyšší než průměr za posledních deset let byl počet úmrtí i v únoru (10 tisíc), naopak ve druhém čtvrtletí letošního roku byl meziročně nižší,” konstatovali statistici, kteří vyšší úmrtnost přičítají zejména epidemiologické situaci na počátku roku. Průměrný věk zemřelých mužů byl 72,9 roku, u žen 79,9 roku.

V letošním prvním pololetí se uskutečnilo 18 800 sňatků. Podíl dětí, které na svět přišly mimo manželství narostl na 49 procent.