Roční limit se pro děti do 18 let a seniory nad 65 let sníží z 2500 na 1000 korun. Penzisté nad 70 let budou mít limit 500 korun ročně.

V případě překročení limitu budou pojišťovny peníze vracet. Ministerstvo zdravotnictví odhaduje náklady na 440 miliónů korun.

Pro návrh, který kritizovali pravicoví senátoři, se vyslovilo 39 členů horní parlamentní komory.

Senát souhlasil rovněž s novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která počítá s navýšením plateb za státní pojištěnce v letech 2019 a 2020. Stát by měl ročně platby navýšit zhruba o 3,5 miliardy.

Ošetřovatelské volno pro příbuzné

Horní parlamentní komora souhlasila rovněž s novelou, na jejímž základě lidé, kteří budou chtít pečovat o těžce nemocné příbuzné, budou moci čerpat až tříměsíční ošetřovatelské volno. Během té doby budou mít nárok na 60 procent denního vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel bude moci nesouhlasit s poskytnutím ošetřovatelského volna pouze v okamžiku, kdy k tomu bude mít vážné provozní důvody.