Daňová novela navyšuje podíl obcí z vybrané DPH z 21,4 procenta na 23,58 procenta. Obce by si tak měly ročně polepšit o 8,5 miliardy korun. [celá zpráva]

Vedle toho podepsal prezident i normu o elektronických komunikacích, která mimo jiné řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. [celá zpráva]

Vedle toho se dotýká i zákazníků mobilních operátorů, neboť zkracuje čas na změnu operátora ze 42 na 10 dní a zvyšuje možné výše pokut pro operátory až na 10 procent jejich obratu. Při změně smlouvy bude muset operátor informovat spotřebitele o možnosti odstoupení.

Prezident připojil podpis rovněž pod novelu zákona o elektronické identifikaci, která upravuje ověřování totožnosti on-line. Lidé získají občanské průkazy s čipem. Souhlasil i s novelou měnící související normy.

Zeman podepsal ještě novelu o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která ruší povinnost odsloužit 150 přesčasových hodin bez nároku na odměnu. [celá zpráva]