„Data z časové řady výzkumů STEM od začátku devadesátých let ukazují, že po změně režimu v roce 1989 nebylo pro policii lehké přesvědčit občany o své důvěryhodnosti,“ uvedl STEM.

Výjimečný jednorázový nárůst důvěry v policii zaznamenal STEM po povodních v roce 2002. Od roku 2005 podle údajů organizace dochází ke kontinuálnímu růstu a letos důvěra v policii dokonce překonala výjimečnou situaci z roku 2002.

„Zdá se, že část veřejnosti pozitivně oceňuje současný stav české policie, absenci výraznějších afér a možná se zde odráží i potřeba posílení pravomocí bezpečnostních služeb v souvislosti s diskusí o řešení uprchlické krize,“ uvedl STEM.

Vývoj důvěry v nezaujatost soudů

Vývoj důvěry v nezaujatost soudů

FOTO: David Ryneš, Novinky

Odlišná situace však podle průzkumu panuje v oblasti práce soudů. Plných 63 procent respondentů nevěří v jejich nezaujatost a více než polovina z nich, přesněji řečeno 59 procent, si nemyslí, že by soudy odváděly dobrou práci. Jen necelá polovina dospělých Čechů důvěřuje schopnostem orgánů činných v trestním řízení.

Podle informací STEM se hodnocení práce soudů a jejich nezaujatosti drží za poslední roky na podobné úrovni, zatímco důvěra ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení se od roku 2011 pomalu zvyšuje.

Průzkum se uskutečnil letos v červnu a na otázky odpovědělo přes 1000 respondentů starších 18 let.