Téměř čtvrtina romských chlapců a děvčat chodila do základní školy, kde většinu jejich spolužáků představovali Romové.

„Romští žáci se často v procesu vzdělávání setkávají s diskriminací, segregací a v mnohých případech bývají vyučováni mimo hlavní vzdělávací proud podle vzdělávacího programu s nižší vzdělávací ambicí,“ uvádí zpráva.

Podle odhadů do základních škol chodilo v posledním školním roce zhruba 33 860 romských školáků a školaček. Představovali tak 3,7 procenta všech žáků. V takzvaných zvláštních školách „s nižší vzdělávací ambicí“ se učilo zhruba 15 procent romských chlapců a děvčat, tedy přes 4900.

Ve třídách pro děti s lehkým mentálním postižením tvořili Romové celkem 30,9 procenta školáků, ve speciálních školách pro děti s těžším mentálním handicapem pak 9,4 procenta.

Neoficiální odmítání

Podle zprávy je v Česku 83 základních škol, kde romské děti tvoří víc než polovinu žáků. V dalších 136 školách romské děti představují čtvrtinu až polovinu školáků. V institucích s většinou romských žáků se v posledním školním roce vzdělávalo 24,3 procenta Romů.

„Romské děti jsou často školským zařízením odmítány neoficiálně, ředitelé a ředitelky nevyhotoví písemné rozhodnutí a pouze sdělí, že přijetí žáka jim neumožňuje naplněná kapacita školy. K takovému odmítání dochází i v mateřských školách,“ uvádí s odvoláním na zjištění ombudsmanky Anny Šabatové výroční zpráva.

Česko za segregaci romských chlapců a děvčat a jejich odsouvání do takzvaných zvláštních škol, které jsou pro děti s lehčím či těžším mentálním postižením, sklízí dlouhodobě kritiku domácích i mezinárodních organizací. Na problém každý rok upozorňuje třeba Amnesty International.

Právo na běžnou školu

V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva odsoudil ČR za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Mezinárodní instituce Česko pak několikrát vyzvaly, aby upravilo posuzování a zohlednilo při testech specifika dětí z jiného prostředí.

V roce 2015 zákonodárci schválili školskou novelu a také pravidla pro začlenění do běžných škol, podle kterých se postupuje od září 2016. Inkluze a prosazení změn však podle odborníků ještě nějakou dobu potrvají.

Nejvíc škol s více než třiceti procenty romských žáků je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Téměř třetina jich je v takzvaných vyloučených lokalitách, a to nejvíc v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.