„Ano, tento postup lesní zákon umožňuje,“ potvrdila mluvčí státního podniku Lesy České republiky Eva Jouklová.

„Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce,“ citovala ze zákona o lesích.

Sbírat lze jen suchou klest

Za běžných okolností však má každý právo vstupovat do lesa, může tam pro vlastní potřebu sbírat lesní plody, tedy například zmiňované borůvky nebo třeba houby. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

„V mém lese už nebyl žádný vhodný rovný kmen. Tak jsem vyrazil pokácet tři olše do obecního. Já vím, že by se to nemělo, ale snad se tak moc nestalo. Šlo pouze o tři menší stromky v hustém porostu,“ svěřil se Právu chalupář z Podkrkonoší. V případě dopadení by však s takovou výmluvou asi neobstál.

„Podle lesního zákona je možné sbírat pouze suchou, na zemi ležící klest. Kradou se zejména stojící jehličnaté souše, ale i zdravé stromy. Krádež pořezané kulatiny je spíše výjimkou, k tomu je zapotřebí těžká technika,“ upozornila Jouklová s tím, že krádežím se mohou majitelé a správci lesů bránit umístěním závor, fotopastí, ale také s pomocí policie nebo vlastní lesní stráže.

„Takto postupují i státní lesy,“ poznamenala. Podobně se musí majitelé bránit například i proti založení černých skládek. V případě dopadení může být pachatel potrestán až stotisícovou pokutou.

Naopak řešením ze strany vlastníka lesa není ohrazení či oplocení majetku. „Les můžeme oplotit pouze tehdy, pokud je třeba ochránit nově vysazené stromky proti okusu zvěří nebo když jde o oboru. Části lesa je tedy možné oplotit, jinak jsou všechny lesy, a to soukromé, obecní, církevní i státní volně přístupné,“ pokračovala Jouklová. Podle ní lesníci často řeší například neoprávněný vjezd motorových vozidel do lesa, například motorkáři, houbaři.

Cesty musí zůstat průchozí

„Podle lesního zákona jsou vjezd a stání na lesních komunikacích zakázány. Lesní komunikace slouží v první řadě k lesnímu hospodaření, musejí být tedy průchozí a volné pro možný průjezd těžké lesnické techniky. Kromě jiného ruší motorová vozidla zvěř, ale i návštěvníky, kteří hledají v lese klid,“ vysvětlila mluvčí státního podniku.

Diskusi o právu vstupu do lesa rozvířila před více než rokem příprava novelizace zákona o myslivosti, která měla myslivcům rozšířit pravomoci natolik, že by mohli uzavřít honitbu na nepřetržitou dobu. Nevoli vyvolal zejména návrh, že by porušení tohoto nařízení mohlo být sankcionováno pokutou až 30 tisíc korun. Na uzávěru měly upozorňovat cedule na stezkách u vstupu do lesa.

Oponenti poukazovali zejména na možnost, že lidé vstoupí do lesa mimo značené cesty a o zákazu se vůbec nemusí dozvědět. Novela však v parlamentu narazila a nepostoupila ani do druhého čtení.