Ten řešil stížnost České kanceláře pojistitelů a zrušil verdikt Nejvyššího soudu. Kancelář pojistitelů se domáhala náhrady škody po řidiči, který s vozem bez povinného ručení zničil při nehodě vůz rakouského občana.

Soudy žalobě na viníka nehody vyhověly a vyčíslily škodu se všemi výdaji na 440 tisíc korun, neboť do ní zahrnuly rakouské cenové poměry. Nejvyšší soud (NS) však částku snížil o 180 tisíc korun s tím, že „výše peněžité náhrady škody způsobené poškozením vozidla na území České republiky stanoví na podkladě cen platných v České republice”.

Ústavní soud konstatoval, že NS nerespektoval jeho předchozí judikaturu, která odkazuje k principu „plného odškodnění”.

„Skutečnou škodou se rozumí zmenšení existujícího majetku poškozeného ve srovnání se stavem, jaký zde byl před způsobením škody, a proto musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu,” připomněl senát pod vedením soudce Ludvíka Davida.

Soud dodal, že si cizinec patrně pořídil vůz ve vlasti a tam si zřejmě koupí i nový automobil.

Věc se vrátí k Nejvyššímu soudu.