Přitom právě vytvoření jednotného metodického prostředí mělo být jedním z kroků, které měly zlepšit podmínky pro čerpání evropských peněz. Ke konci roku 2016 trvalo schválení projektu v průměru 198 dní, přestože poskytovatel dotace měl rozhodnout „bez zbytečného odkladu“.

Pravidla upravující postup při rozdělování evropských dotací, která jsou zpracována na přibližně dvou a půl tisíce stranách, ale nejsou jednotná. Jednotnost celého konceptu snižuje například to, že ministerstvo zemědělství si na vládní úrovni vymohlo výjimku pro Program rozvoje venkova a řídí se podle vlastních postupů. Dalším problémem je, že závazná pravidla nejsou vymahatelná a není stanoveno, kdo by měl na jejich dodržování dohlížet.

Problémy se stabilitou

Kontrola odhalila nedostatky i u monitorovacího systému. Ten se ukázal jako komplikovaný, a to například kvůli množství specifických a individuálních požadavků ze strany poskytovatelů podpory. Kvůli své komplikovanosti má systém navíc i problémy se stabilitou – například od června 2015 do dubna 2016 vypadával v průměru jedenapůlkrát denně.

V září 2015 kvůli chybě v systému zase došlo k odložení příjmu žádostí o podporu z OPPIK  o dva měsíce. Kontroloři se také setkali s častými chybovými hláškami, pomalými odezvami či zamrzáním systému.

Dodavatel systému se ohradil

Proti tomu se ale ohradila firma Tesco SW, která je dodavatelem systému. "Auditoři si ve své zprávě pletou výpadky systému s hlášeními požadavků na systém. To jsou především žádosti o technickou pomoc s prací systému, o opravu dat, které si uživatelé způsobili sami špatným postupem, nebo byly zapříčiněny chybou v nastavení systému řídicím orgánem," uvedl mediální zástupce firmy Tomáš Jelínek.

Jen asi pětina těchto požadavků se podle něj týká řešení nějakých technických problémů. V šetřeném období navíc žádný komplexní výpadek systému nebyl, dodal.

Problematické je i financování tohoto systému. Na jeho vybudování měla přispět z 85 procent Evropská unie. Z různých důvodů – například kvůli neuznání některých výdajů k proplacení či problémům se zadáváním veřejných zakázek – se snížilo financování z evropských zdrojů až na 57 procent. Konečná výše spolufinancování z Evropské unie se ale může ještě změnit. Záležet bude také na tom, jak ÚOHS a policie posoudí některé související veřejné zakázky, které prověřují.

MMR: Jednoduchý systém je nereálný

Ministerstvo pro místní rozvoj v reakci připomnělo, že stávající systém nahradil trojici dříve užívaných aplikací a již ze své podstaty nemůže být jednoduchý a levný. Cena téměř 900 miliónů navíc podle MMR zahrnuje i náklady na vývoj, hardware a čtyřletou technickou podporu.

Výtky na složitost systému MMR přičítá na vrub EU, která pro nynější programovací období vydala k čerpání dotací nařízení a metodické pokyny v rozsahu čtyř tisíc stran.

„Kritiku složitosti prostředí ze strany NKÚ je tedy třeba chápat spíše jako výhrady NKÚ vůči legislativním postupům Evropské unie,” uvedl úřad.