Možnost uzavření registrovaného partnerství schvaluje 76 procent dotázaných. Podle 52 procent lidí by  homosexuálové měli mít možnost uzavřít sňatek.

S adopcí partnerových potomků souhlasí 68 procent respondentů, 51 procent lidí by nemělo problém ani s tím, aby homosexuální páry mohly adoptovat i děti, které jsou v institucionální péči.

Lidé stejného pohlaví nyní mohou v ČR uzavřít registrované partnerství a podle nedávného verdiktu Ústavního soudu nelze jednotlivcům žijícím v registrovaném partnerství odpírat ani individuální osvojení dítěte. [celá zpráva]

 Homosexuální ženy a muži by měli mít právo… (časové srovnání v %; souhlasí/nesouhlasí)
 2015
2016
2017
uzavřít registrované partnerství 74/22 74/21 76/19
uzavřít sňatek 49/47 51/43 52/41
adoptovat děti partnera/partnerky59/3362/2968/24
adoptovat děti z institucionální péče 44/49 48/43 51/40
zdroj: CVVM

„Necelá polovina (47 procent) české veřejnosti je přesvědčena o tom, že přiznání k homosexualitě by nezpůsobilo potíže v soužití s ostatními lidmi v daném městě či obci,” uvádí průzkum.

Tolerantnější k homosexuálům jsou mladí lidé, odpůrci jejich větších práv jsou pak vesměs lidé starší 60 let a katolíci.

Průzkum proběhl od 8. do 18. května a zapojilo se do něj 1019 respondentů.