K hodnocení se využila klasická školní stupnice ve škále od 1 do 5 a možnost nevím.

„Hodnocení činnosti vládních úřadů v uplynulých dvanácti měsících se tentokrát poměrně výrazně zkoncentrovalo okolo průměrné známky ,trojky', když nejlepší z hodnocených úřadů (ministerstvo kultury) dosáhl průměru 2,77, tj. ,lepší trojky', a mezi resortními ministerstvy nejhůře hodnocený (ministerstvo vnitra) 3,22, což je ,horší trojka',” uvedl průzkum.

Nejkontroverzněji lidé vnímali činnost ministerstva financí, které mělo ze všech resortů nejvyšší podíl jedniček (13 procent) i pětek (16 procent).

Hodnocení činnosti ministerstev a dalších institucí (průměr)
 5/11 5/12 5/13 5/15 5/16 5/17
Ministerstvo kultury 2,76 2,91 2,97 2,70 2,73 2,77
Ministerstvo zahraničních věcí 2,82 3,12 3,15 2,95 3,04 2,84
Ministerstvo pro místní rozvoj 3,12 3,27 3,22 3,00 3,00 2,85
Ministerstvo životního prostředí 3,13 3,16 3,21 2,91 2,91 2,87
Ministerstvo obrany 3,48 3,52 3,28 3,05 3,04 2,95
Ministerstvo zemědělství 3,32 3,46 3,37 3,00 2,98 2,95
Ministerstvo financí 3,84 4,07 4,06 3,12 2,98 2,98
Ministerstvo průmyslu a obchodu 3,22 3,43 3,43 3,05 3,02 2,99
Ministerstvo spravedlnosti 3,20 3,42 3,58 3,30 3,20 3,07
Ministerstvo dopravy 3,34 3,45 3,48 3,18 3,07 3,09
Ministerstvo práce a sociálních věcí 3,71 4,07 4,20 3,41 3,25 3,13
Ministerstvo zdravotnictví 3,69 3,89 3,77 3,26 3,30 3,15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3,25 3,75 3,25 2,99 3,14 3,17
Ministerstvo vnitra 3,70 3,61 3,53 3,14 3,02 3,22
Kancelář prezidenta republiky - - - 3,28 3,05 3,42
Úřad vlády 3,55 3,85 3,73 3,21 3,15 3,46
zdroj: CVVM

Nejkritičtější byli k resortům i vládě, nikoli však k prezidentské kanceláři voliči KSČM. Horší známky dávali rovněž lidé, kteří by nešli k volbám.

Průzkum se konal od 8. do 18. května a zapojilo se do něj 1019 respondentů.