Mezi lety 2006 až 2016 se podle statistiků střední délka života zvýšila u mužů o 2,8 a u žen o 2,4 roku.

„Nejdelší naději dožití mají lidé v Praze. U chlapců narozených v období let 2015 až 2016 se pohybuje na úrovni 78,0 let a u děvčat 82,7 let,” zjistili statistici.

Šanci na dlouhověkost mají muži rovněž na Vysočině, kde je střední délka života 77,2 roku. U žen je na druhém místě Jihomoravský kraj, kde je střední délka dožití 82,6 roku.

U žen rozdíly mezi regiony nejsou

„Je zajímavé, že v Praze je střední délka života mužů až o jeden rok vyšší než v jiných krajích. U žen takové rozdíly mezi regiony nepozorujeme. Nejvyšší hodnoty jejich naděje dožití jsou při srovnání jednotlivých krajů bližší,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Nejnižší naději dožití při narození mají lidé v Ústeckém kraji. Muži se tam dožijí v průměru 74 let, ženy pak 79,5 let. Jak připomněl ČSÚ, jednu z nejnižších středních délek života mají tradičně také obyvatelé Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

V Moravskoslezském kraji loni zemřelo 13 133 lidí, což je nejvíce v rámci republiky. Celkem loni zemřelo 107 750 osob, což je o 3423 méně než v roce 2015.