„Úřední veterinární lékaři každoročně řeší hromadné úhyny včelstev zejména v období květu řepky a s tím spojeným chemickým ošetřováním této plodiny,” uvedla Státní veterinární správa.

Připomínají, že před aplikací přípravků, které jsou nebezpečné pro včely, mají pěstitelé zákonnou povinnost dva dny předem nahlásit svůj záměr dotčeným včelařům a obecnímu úřadu.

Pěstitelé si také musí zjistit, kde jsou včelstva do vzdálenosti pěti kilometrů od pole, které má být ošetřené.

Ne všichni to nahlásí

Pokud veterináři mají pochybnosti o příčině úhynu včel, zajistí spolu s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) odběr vzorků uhynulých včel a rostlin do 72 hodin od aplikace přípravků.

„V případě potvrzení účinných látek ve vzorcích včel a porostu je dále na ÚKZÚZ, aby prokázal a případně sankcionoval ošetřovatele porostu,” uvedli veterináři.

Dodali, že se nebezpečné přípravky mohou aplikovat až v době, kdy včely nelétají.

Ne všichni včelaři úmrtí včel s podezřením na otravu nahlásí. „Řada chovatelů totiž nekontroluje svá stanoviště denně. Většina včelařů v ČR chová včely jako koníček a zpravidla má více času na kontrolu stanoviště jen o víkendech,” doplnila SVS.

Plocha, která byla osetá loni na podzim řepkou, vzrostla proti loňskému květnu, kdy bylo před sklizní, o 3,6 procenta na 407 tisíc hektarů. Jde o druhou největší plochu řepky od roku 1990, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Stát se přitom dlouhodobě snaží plochu osetou řepkou snížit.