Soud upozornil, že cena opraveného auta bývá — i když je vůz po opravě plně funkční — při dalším prodeji nižší, než je tomu u srovnatelného nehavarovaného vozidla.

„Mělo by platit, že pokud bude skutečně v konkrétním řízení prokázáno, že ta tržní cena vozidla před opravou a po provedené opravě je nižší, měl by být i tento rozdíl uhrazen,“ okomentoval verdikt soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

ÚS vyšel vstříc stížnosti firmy, která se u soudů marně domáhala náhrady škody ve výši sto tisíc korun. Částka odpovídala rozdílu mezi tržní cenou auta před havárií a jeho cenou po opravě.

Názor obecných soudů nerespektuje již dříve ÚS formulované principy práva na náhradu škody a zejména se zcela míjejí s ekonomickou realitou.V. Šimíček

Firma znaleckými posudky dokládala, že tržní cenu vozidla významně ovlivňuje i samotná skutečnost, že vozidlo bylo havarováno. Justice ale na takové argumenty nechtěla slyšet.

„Právní názor obecných soudů nerespektuje již dříve ÚS formulované principy práva na náhradu škody,” uvedl Šimíček. Podle něj se názory soudů míjejí s ekonomickou realitou, přičemž by ji měly respektovat.

„Protože v opačném případě se stane kontraproduktivní, případně až virtuální. Jsou-li totiž nahrazeny toliko náklady na opravu věci a nikoliv již rozdíl v její tržní hodnotě, nepřináší již věc svému vlastníku stejný užitek a škoda způsobená protiprávním jednáním mu tak není nahrazena v plném rozsahu,“ dodal Šimíček.