Zvláště chráněným územím se stalo okolí Řísnice, jehož celková výměra je 4,245 hektaru s ochranným pásmem do vzdálenosti 50 metrů.

„Je to zajímavé území, které představuje takové to rašeliništní, bahnité, mokřadní společenství rostlin a živočichů. V tomto území se nesmí stavět, nic skladovat, nesmí se tam ani vjíždět technikou. Bude mít také svého správce, jakéhosi dohlížitele,“ řekl Novinkám radní Středočeského kraje Ivo Šanc.

Přírodní památku Stroupínský potok tvoří říční koryto v délce 2,9 kilometru mezi obcemi Hředle a Zdice. Celková rozloha přírodní památky činí 1,16 hektaru. Ochranné pásmo s rozlohou 27,32 hektaru zasahuje do katastrálních území obcí Zdice, Hředle a Bavoryně.

„Potok je jedním z mála krásných čistých potoků ve středních Čechách. Je to na hranici s Křivoklátskem, chráněnou krajinou oblastí. V potoce žije ještě několik druhů živočichů, kteří jsou dnes velmi vzácní, jako rak říční, rak kamenáč a také střevle potoční,“ uvedl Šanc.

Ve Středočeském kraji je zhruba 270 maloplošných zvláště chráněných území, 19 rozsáhlých přírodních parků a šest chráněných krajinných oblastí.