Znečištěné ovzduší je v regionu od konce minulého týdne a potýkají se s ním i na dalších místech v ČR. V Olomouckém, Zlínském a Ústeckém kraji je vyhlášena smogová situace.

Stav regulace meteorologové vyhlašují v případě, že alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území překročí dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 hodnotu 150 mikrogramů na metr krychlový a následující den nelze očekávat zlepšení situace. Při regulaci některé průmyslové podniky musejí dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby.

Lidé by měli omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.

„Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,” uvedli meteorologové.