Již dříve Pelikán řekl, že se podle něj v případu procesní vady, o nichž vrchní soud mluví, nestaly. S důvody zrušení Rathova rozsudku nesouhlasí ani státní zástupci.

Pražské vrchní státní zastupitelství se domnívá, že rozhodnutím byl porušen zákon. Před koncem minulého roku proto avizovalo, že návrh stížnosti připraví a předá k posouzení ministerstvu spravedlnosti.

Důvody jsou s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi soustavy obecných soudů i soudu ústavního jen stěží odborně akceptovatelnéLenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně

Pražský vrchní soud zrušil rozsudek kvůli nezákonným odposlechům, které u nového řízení před Krajským soudem v Praze nelze použít jako důkaz. [celá zpráva]

Soud by měl také znovu vyslechnout oznamovatele celého případu, bývalého policistu Libora Gregora. Podle vrchního soudu vypovídal „zjevně vyhýbavě a nekonkrétně oproti protokolu o podání vysvětlení”.

Pražské vrchní státní zastupitelství s důvody nesouhlasí. „Důvody jsou s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi soustavy obecných soudů i soudu ústavního jen stěží odborně akceptovatelné,” uvedla dříve pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Podle ní také odůvodnění významně vybočilo z principu základní předvídatelnosti aplikace práva a soudních rozhodnutí.