Benda byl vysvěcen na jáhna v roce 2011 a až do své smrti vykonával pro prachatický vikariát pravidelnou duchovní službu. V době, kdy působil v politice, byl začátkem 90. let členem Křesťanskodemokratické strany a později i členem ODS.

Když vedl ministerstvo životního prostředí, dostal mimo jiné anticenu Ropák roku 1994, kterou udělují ekologičtí aktivisté ze sdružení Děti Země. Předtím od roku 1983 do roku 1990 pracoval jako vedoucí vědecký pracovník Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích.

Věnoval se problematice kovů v modelových biologických systémech, cizorodým látkám v ekosystémech a ekotoxikologii. Mnoho let také působil jako odborný asistent na katedře anorganické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde vystudoval chemii.