Zatímco nyní se musí taxikář dopustit hned několika přestupků, aby přišel o oprávnění, schválená novela by měla pravidla zpřísnit. Řidiči taxislužby nově mohou přijít o oprávnění hned po prvním vážnějším přestupku, tedy když nepoužijí taxametr, případně budou jezdit bez označení.

„Kritéria pro posouzení spolehlivosti řidiče taxislužby se vážou až k druhému uložení sankce za stejný přestupek či správní delikt, což s ohledem na obecné principy správního trestání (i za více deliktních jednání je uložena jedna sankce) vede k faktické neaplikovatelnosti ustanovení o ztrátě spolehlivosti,“ zdůvodňuje ministerstvo dopravy v důvodové zprávě, proč přistoupilo ke zpřísnění postihů.

Novela si chce také posvítit na nelegální poskytovatele taxislužeb. Ministerstvu dopravy jako předkladateli například vadí, že zatímco nyní jsou provozovatelé taxislužeb stíháni za drobné prohřešky, na „černé“ taxíky neexistuje žádný bič. „V oblasti taxislužby nedokáže současná právní úprava zajistit dostatečnou ochranu před nelegálně provozovanou taxislužbou,” uvádí ministerstvo dopravy.

Řešením jsou proto pokuty pro nelegální poskytovatele až do výše 200 tisíc korun. Je to mírnější návrh, původně totiž chtěl ministr dopravy Dan Ťok zavést až půlmiliónové sankce.

Nově budou mít tak zprostředkovatelé, tedy provozovatelé dispečinku či aplikace, povinnost vést knihu jízd či zajistit, aby měli jejich řidiči taxislužby licenci.