Ve Vídni skauti tentokrát světlo dostali v kostele syrské pravoslavné církve na náměstí Stefana Fadingera, kam přijely podobné výpravy z mnoha dalších zemí. Že by jim světlo cestou zhaslo, se neobávali. Máme pro jistotu více svítilen, řekli novinářům na nádraží, kam si několik lidí přišlo pro plamínek s vlastními lucernami.

V neděli skauti světlo přinesou do brněnské katedrály a předají biskupovi Vojtěchu Cikrlovi. Po skončení nedělní mše si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou zájemci odnést domů. Na sobotu 18. prosince skauti plánují rozvoz světla po celém Česku, a to znovu vlakem.

„A 23. prosince jej budou skauti a skautky rozdávat celý den na brněnské radnici v rámci akce Vánoce na radnici široké veřejnosti,“ informovala Stanislava Vachová ze skautského střediska Řehoře Mendla v Brně.

Další šíření betlémského světla ve farnostech a obcích už podle Martiny Jandlové z brněnského biskupství záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků.