Z průzkumu rovněž plyne, že podle 46 procent lidí se stát stará o sociální zabezpečení občanů nedostatečně. Za přiměřenou označuje roli státu 43 procent lidí.

„Z časového srovnání vidíme, že v předešlých obdobích od roku 2010 do roku 2015 byl významně vyšší podíl dotázaných, kteří péči vlády o sociální situaci občanů hodnotili jako nedostatečnou. Nejvýraznější byla tato tendence v šetření z roku 2012, kdy jako nedostatečnou vidělo tuto péči ze strany státu 71 procent dotázaných,” připomněla agentura.

Rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát (v %)
 stát
občané
neutrální odpověď
2016
59
 11 27
2015
60
 11 30
2014
60
 11 29
2013
60
 11 26
2012
62
 11 27
 * dopočet do 100 % představují lidé, kteří zvolili odpověď „nevím”
 zdroj: CVVM

Zhruba polovina lidí (52 procent) má za to, že se Češi starají o svou sociální situaci přiměřeně. Více než třetina (35 procent) má zájem o vlastní situaci za nedostatečnou a pouze podle pěti procent dotázaných je zájem občanů nepřiměřeně vysoký.

Dávky jsou podle lidí zneužívány

Lidé byli dotazováni rovněž na pohled na zneužívání sociálních dávek. Podle 47 procent respondentů jsou dávky zneužívány většinou příjemců. Menšinu podezírá ze zneužívání 45 procent Čechů. Názor, že by dávky nezneužíval nikdo, nezastává podle průzkumu nikdo.

Podle 44 procent lidí mají být sociální dávky rozdělovány pouze lidem v nouzi. „Přibližně třetina (32 procent) respondentů se kloní spíše k výroku, že některé dávky mají být vypláceny všem bez ohledu na výši příjmu. Necelá čtvrtina (24 procent) se pak nepřiklání ani k jednomu z názorů a volí střední variantu odpovědi,” uvádí průzkum.

Šetření proběhlo od 7. do 16. listopadu a zapojilo se do něj 1019 respondentů.