„Je to jeden kilometr dlouhý úsek, nová kruhová stoka o průměru 1,4 metry,“ přiblížil stavbu vedenou ulicemi Habrová, Osiková a Českobrodská Michal Dolejš, vedoucí útvaru stokové sítě Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Protože jde o spádovou kanalizaci, která odvodňuje sídliště Jarov s přilehlou vilovou zástavbou, Českobrodskou s učilišti, vede dost hluboko, zhruba 15 metrů pod povrchem.

Při stavbě přišla řada na dva unikátní postupy. V části, která se klikatí, se z betonu přímo na místě vytvoří spodní část, následuje horní díl a stoka se v dolní půli vykládá čedičovými tvarovkami. V přímých úsecích dochází k zatahování prefabrikovaných železobetonových trub s čedičovou vystýlkou. „Roura, která váží přes šest tun, se spustí do šachty a speciální vozík ji dopraví na místo uložení,“ vysvětlil Dolejš na konci monolitické stoky.

Čedič se podle něj v kanalizacích používá zhruba 20 let. Poprvé právě v metropoli. „Je to jeden z nejodolnějších materiálů proti obrusu, proto ho používáme hlavně na spodní namáhané části stok,“ přiblížil jeho využití Dolejš.

Pod Českobrodskou ulicí se nachází poměrně kompaktní podloží, takže pracovní čety nečelí komplikacím jako kolegové, kteří dávají do kupy propadlou kanalizaci pod Vysočanskou estakádou. Ta leží na písečném podloží.

PVK v loňském roce vyčistily 113 852 tisíc m3 odpadní vody. Na stokovou síť, která měří 3647 km, bylo loni napojeno 1,24 miliónů obyvatel.