Podle odvolacího senátu sice úřední postup státu nebyl správný, Skýbová ale neprokázala souvislost se vznikem újmy a další část jejího nároku je promlčená.

Skýbová žalobu podala poté, co se nejprve neúspěšně obrátila přímo na ministerstvo. Svůj nárok odůvodnila tím, že v ostravských Radvanicích, kde bydlí v rodinném domku, jsou dlouhodobě a výrazně překračovány hodnoty imisních limitů pro částice polétavého prachu.

Žena uvedla, že ji ministerstvo poškodilo nesprávným úředním postupem, konkrétně nevydáním akčního plánu s přehledem krátkodobých opatření k ochraně ovzduší a nevydáním programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Soudy ignorují evropské právo, tvrdí obhájce

Poukazovala mimo jiné na dřívější rozsudek ostravského krajského soudu, který jí dal za pravdu v tom, že nevypracování a nevydání akčního plánu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo nezákonným zásahem krajského úřadu Moravskoslezského kraje do jejího práva.

„Zdá se, že soudy požadují konkrétnější újmu na zdraví,” reagoval na rozsudek právník Skýbové Pavel Černý. Podle něj je to špatně, protože evropské právo stanoví ve vztahu ke znečištění ovzduší mezní limity proto, aby chránilo jednotlivce. Česká justice tak ignoruje evropskou dimenzi sporu, dodal.