Soudce Čapek tvrdil, že trest je zásahem do jeho svobody projevu a namítal, že emaily rozesílal ze své soukromé schránky. Ve fiktivním rozhovoru politici používali četné vulgarity a Čapek ho rozeslal i na adresy několika novinářů přestože věděl, že se jedná o smyšlený dokument.

„Jestliže daný e-mail osobám přeposlal a to bez jakéhokoliv vlastního komentáře, musel si být za této situace naprosto vědom toho, že obsah předmětné e-mailové zprávy se může dostat na veřejnost, přičemž jako odesílatel zprávy bude ztotožněn právě stěžovatel. Dopustil se narušení soudcovské důstojnosti minimálně u osob, kterým tento e-mail přeposlal. Zároveň mohl zasáhnout i do osobnostních práv politiků, jichž se difamační obsah zprávy týkal,“ konstatoval senát se soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem.

Už v září ÚS v jiné kauze zdůraznil, že se soudci musejí k politice a volbám vyjadřovat obezřetně a váže je povinnost zdrženlivosti. Zamítl tehdy stížnost Kamila Kydalky z Městského soudu v Praze, jenž podle kárného senátu chyboval, když vstoupil do debat kolem voleb v obci u Prahy. Soudce se s tím nesmířil a po neúspěšné ústavní stížnosti se obrací na Evropský soud pro lidská práva.