Forejt připomíná, že Brady byl navržen na propůjčení státního vyznamenání Poslaneckou sněmovnou, a podotýká také, že o propůjčení či udělení vyznamenání žádal v osobním dopise i „jeden ze členů vlády České republiky“.

Zřejmě měl na mysli ministra kultury a Bradyho příbuzného Daniela Hermana, který byl jedním z navrhovatelů vyznamenání, jeho jméno se však v celém textu ani jednou explicitně neobjevuje. Telefonát se ale podle Forejta uskutečnil právě na žádost jednoho z navrhovatelů.

„Panu Bradymu bylo telefonováno ředitelem odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Učiněno tak bylo na žádost jednoho z navrhovatelů,” stojí v prohlášení v kostrbaté formulaci v trpném rodě a bez jmenování konkrétních lidí.

Od „českého příbuzného pana Bradyho, který byl současně navrhovatelem“, prý také získal Hrad telefonní kontakt do Kanady, kde Brady žije.

Telefonoval, aby mu řekl, že není rozhodnuto

„Pan Brady v osobním rozhovoru sdělil, že o tom, že má obdržet státní vyznamenání České republiky, je informován od svého příbuzného, který v České republice zastává významnou veřejnou funkci, a který žádal o podporu svého návrhu pana prezidenta. Zmínil také, že se chystá koncem měsíce října do České republiky,“ uvedl Forejt.

„Ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky se panu Bradymu snažil vysvětlit, že navržení na státní vyznamenání neznamená ještě jeho propůjčení / udělení. Zodpovězeny byly také další otázky. Od pana Bradyho byly naopak potvrzeny některé údaje obsažené v přípisu navrhovatelů,“ napsal hradní úředník.

„Na přímou otázku, zda státní vyznamenání získá, bylo reagováno tak, že pan prezident se návrhy zabývá, o jeho rozhodnutí budou ocenění informováni a předseda vlády musí rozhodnutí podepsat. Nic jiného potvrzováno nebylo,“ uvedl Forejt.

Mluvil prý jen s Bradym a s nikým jiným

„Ředitel odboru Protokolu hovořil výhradně s panem Bradym, s žádným jiným z jeho blízkých nikdy osobně ani telefonicky nemluvil, což odpovídá zavedeným zvyklostem,” tvrdí Forejt.

Bradyho manželka Tereza ale médiím řekla, že s Forejtem sama hovořila. „Bylo nám oznámeno, že pan Brady dostane řád T. G. Masaryka, že ta ceremonie je 28. října, a dostali jsme detaily, kolik lidí si na to může pozvat, kdy to začne, jak to bude všechno probíhat,” řekla Bradyová.

Šéfa hradního protokolu se podle svých slov sama ptala, zda přijde ještě nějaká informace písemně. Odpověděl prý, že nikoli. Detaily, které potřebují vědět, se měli dozvědět v pondělí 24. října, včetně například toho, kdo pro ně přijede. Oznámení o udělení řádu podle ní zazněla zcela jasně.