Horník uvedl, že předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) vyjádřil připravenost svolat takovou schůzi při dodržení zákonných podmínek. Štěch reagoval, že se s Horníkem sejde v úterý a že si celou záležitost vysvětlí v klidu, ne přes mediální prohlášení. Opakovaně ale odmítl, že by podpisem prohlášení překročil své pravomoci.

"Diskusi k jakékoli záležitosti na plenární schůzi Senátu se nebráním, pokud o to většina senátorů bude stát," dodal.

Štěchovi STAN společně se zástupci senátorského klubu KDU-ČSL také poslali otevřený dopis, ve kterém kritizují jeho podpis pod prohlášením. V dopise, který mají Novinky k dispozici, uvádějí, že podle jejich názoru mohl předseda Senátu překročit své ústavou dané kompetence.

Podle informací Práva chce k distanci od prohlášení vyzvat Štěcha i TOP09, která navíc spolu s ODS hodlá požádat o svolání mimořádné schůze Sněmovny. [celá zpráva]

Prohlášení prý mělo být neveřejné

Horník v sobotu zdůvodnil žádost tím, že žádný ze signatářů dosud veřejně neobjasnil důvody k napsání takového prohlášení. "Naše znepokojení je o to větší, že z veřejných zdrojů se dozvídáme, že toto prohlášení mělo být neveřejné, čili mělo mít formu diplomatického dopisu. Chceme vědět, kolik takových neveřejných prohlášení, jež nejsou v zájmu svébytnosti českého národa, podepsaných nejvyššími ústavními činiteli, bylo z České republiky v minulosti odesláno diplomatickou poštou kamkoliv," uvedl Horník.

Prohlášení kromě Štěcha podepsali prezident Miloš Zeman, předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zdůraznili v něm, že Česko "při naplňování své dlouhodobé politiky vůči Čínské lidové republice vychází z principů strategického partnerství mezi oběma zeměmi a ze vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí". Stručný dokument rovněž obsahuje ujištění, že "osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky".

Vazalské a poníženecké

Kritici včetně některých členů vládních stran toto prohlášení označili mimo jiné za vazalské a poníženecké. Jeho signatáři podle nich ustoupili nátlaku jiného státu a v zájmu možných obchodních výhod obětovali hrdost a sebevědomí vlastních občanů.

Štěch již dříve uvedl, že s prohlášením souhlasil, protože odpovídá principům strategického partnerství mezi ČR a Čínou. "Každopádně odmítám názor, že jsem překročil pravomoci předsedy Senátu. Nikde jsem neuváděl, že v tolik diskutovaném dopisu ústavních činitelů hovořím jménem všech 81 senátorů. Tak jako každý jiný senátor má i předseda Senátu právo vyjádřit se k něčemu a zveřejnit své stanovisko," dodal.