Šlachta působí u celníků od letošního srpna, kdy požádal o přijetí do služebního poměru. Post mu nabídl Poulíček spolu s náměstkyní ministra financí Alenou Schillerovou.

Od září byl pověřen výkonem funkce zástupce generálního ředitele pro pátrání, která byla neobsazena. Následně uspěl ve vypsaném výběrovém řízení.

Celní správa od srpna získala rozšířené kompetence v oblasti prověřování DPH. Rozšířit hodlá i oblast vyšetřování daňových trestných činů.