O zvláštním druhu vosy, jejíž unikátnost potvrdili také prostřednictvím rozborů DNA, už publikovali i články v zahraničních vědeckých časopisech.

„Jeho jedinečnost se dá určit už podle vzhledu. A rozbory DNA se tato unikátnost potvrdila. Proto jsem to publikoval jako zcela nový druh, takoví jedinci nejsou popsáni v druhové fauně žádné z evropských zemí ani Turecka,“ řekl Právu Jakub Straka z Přírodovědecké fakulty Univerzity KarlovyPraze.

Straka prvního jedince nového druhu, latinsky Tachysphex bohemicus, objevil v Oknech nedaleko Máchova jezera na Českolipsku už před třemi lety při náhodném průzkumu této oblasti.

Záhadná populace

Od té doby našel zatím pouze dva další jedince. Pro vědce je tak unikátní endemit trochu záhadou, je těžké ho najít i určit velikost jeho populace.

„Příbuzné druhy se často vyskytují na volném písku v lomech. Tři jedince včeláka jsme ale našli na louce a na okraji lesa, který na ni navazuje a kde byl trochu rozoraný písek po těžbě borovic,“ popsal Straka.

Druhová skupina, do které včelák patří, je pověstná lovem sarančat, která si odnáší jako zásobu do svých hnízd pro budoucí plod.

Vyhrabaná hnízda dělají druhoví příbuzní včeláka jen na osluněných okrajích v písku, ten se ale na louce v Oknech v podstatě nevyskytuje. S výzkumem jedinečné vosy pomáhá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Ty věří, že se jim podaří zachytit další včeláky.