Zákon o přestupcích se v paragrafu věnovaném ústnímu jednání výslovně nezmiňuje o tom, kde se má konat. Podle rozhodnutí NSS připadá v úvahu i nemocnice, pokud to ovšem umožňuje zdravotní stav obviněného.

Podmínkou je to, aby byl člověk obviněný z přestupku informován v dostatečném předstihu, mohl se na ústní jednání řádně připravit, případně si obstarat zástupce. NSS také připomněl důležitost osobní účasti obviněného při ústním jednání, které je obdobou hlavního líčení v trestním řízení.

Právní věta vzešla z konkrétního rozhodnutí v případu muže, který se omluvil z ústního jednání na úřadě kvůli hospitalizaci v Kroměříži. Úředníci za ním proto se svědky vyrazili do nemocnice, kde se ovšem muž taktéž nechtěl jednání zúčastnit s vysvětlením, že neměl dost času na přípravu a nemohl se důkladně seznámit se spisovým materiálem.

Podle NSS je v obecné rovině ústní jednání v nemocnici možné, avšak je nutné při tom respektovat všechna práva obviněného včetně dostatečné lhůty k přípravě.