Pavelek působí na ministerstvu od roku 2010 ve funkci ředitele odboru řízení státního dluhu a finančního majetku. Před tím v resortu působil v letech 2001 až 2008.

„Od roku 2010 zastupuje Českou republiku ve Správní radě Rozvojové banky Rady Evropy a v letošním roce byl jmenován do Správní rady Evropské investiční banky,” doplnil mluvčí.

Vedle toho se oblasti rozpočtové a dluhové politiky státu a finančních trhů věnuje i na pražské VŠE.

Pavelek nastoupí na post, který byl od jara neobsazen po odchodu Jana Gregora. Ten zamířil do Evropského účetního dvora. [celá zpráva]